Strafrecht

Ook het strafrecht verdient enige toelichting.

Bij de term ‘strafrecht’ wordt al te vaak gedacht aan de vaak ophefmakende assisenprocessen die geregeld de krant en het nieuws halen.

Toch is het strafrecht ruimer dan dat.   Ieder van ons wordt wel eens met dit strafrecht geconfronteerd, bij het ontvangen van een boete voor verkeerd parkeren of rijden door het rode of oranje stoplicht.

In deze context wordt vaak door de rechtzoekende beroep gedaan op een advocaat, die dan voor rekening van de verzekeringsmaatschappij kan optreden.

Er wordt dan gewerkt in het kader van de rechtsbijstand, wat betekent dat de kosten voor het ereloon van de advocaat ten laste komen van de verzekeraar op voorwaarde dat een dergelijke polis rechtsbijstand voorziet en de rechtzoekende met alle voorwaarden uit de polis in orde is.

Het is dan ook de taak van een advocaat om in eerste instantie dit na te gaan.

Om deze kennis nog meer kracht bij te zetten werd in 2016 het getuigschrift behaald "Bijzondere opleiding cassatieprocedurs in strafzaken".