Familiaal recht

De term ‘familiaal recht’ is een vlag die verschillende ladingen dekt.   

Dit onderdeel van het personen- en familierecht  beslaat het ganse verloop in een mensenleven en dit in de meest brede context, gaande van geboorte, afstamming, adoptie (nationaal en internationaal), huwelijk en de keuze van het huwelijksstelsel,  ongehuwd samenwonen, echtscheiding, schenkingen en testamenten, overlijden, … kortom alle zaken die verband houden met de hoedanigheid en familiebetrekkingen van personen.

Kortom, een tak van het recht waar ieder van ons vroeg of laat mee geconfronteerd wordt. Familiaal recht omvat immers alle rechten en plichten van de wieg tot het graf!

Ons familiaal recht is grotendeels terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek, doch ook in tal van internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Familiaal recht is geen statisch gegeven, maar een domein waarin de wetgever regelmatig veranderingen doorvoert.   Zo heeft de wetgever recentelijk een regeling ingevoerd rond het wettelijk samenwonen, toelaten van het homo-huwelijk, de schuldloze echtscheiding, het co-ouderschap als uitgangspunt voor regeling van de rechten als de ouders niet meer samenwonen, …

Een grondige bijscholing is dan ook een must.

Het behalen van het bijkomende licentie in het Notariaat is reeds meermaals een pluspunt gebleken.

Voor al uw praktische vragen omtrent dit familiaal recht, kan U bij Advocaat Chantal Maeyaert terecht.