Over Chantal Maeyaert

  • Geboren te Brugge (1969)
  • Kandidaturen opleiding voltooid aan de Katholieke Universiteit Sint-Aloysius te Brussel
  • Licentiaat in de Rechten in 1992 aan de Universiteit Antwerpen
  • Bijkomende opleiding Licentiaat Notariaat in 1993 behaald aan de Universiteit Gent
  • Inschrijving aan de Balie te Brugge in oktober 1993
  • Houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedures in strafrecht in december 2016
  • Gehuwd en woonachtig te Brugge

Advocaat Chantal Maeyaert heeft gedurende vele jaren kennis en ervaring opgebouwd in zowel de domeinen van het familiaal recht als in het strafrecht.

Er wordt gekozen voor de persoonlijke en gerichte aanpak, op maat van het cliënteel, ongeacht of deze voor een persoonlijk dan wel een zakelijk probleem komt. 

U mag zich verwachten aan een degelijk advies en een luisterend oor.

Er wordt daarbij gestreefd naar een zo’n menselijk mogelijke oplossing van een geschil, zelfs buiten de rechtbank om, indien dit mogelijk is.

In alle materies wordt getracht een optimale dienstverlening te garanderen naar de cliënt toe, waarbij inspraak en goede afspraken centraal staan.