Verkeersongevallen

U kan op het kantoor van Advocaat Chantal Maeyaert terecht voor alle vragen omtrent verkeersongevallen, gaande van de kleinste overtreding tot de ongevallen met grote impact op de bestuurders, familieleden en/of slachtoffers .

Verkeersongevallen zijn ruimer dan de klassieke weekendongevallen; aandacht dient ook uit de gaan naar de zogenaamde ‘zwakke weggebruikers’ of de voetgangers en fietsers in ons verkeer.

De Belgische wetgeving voorziet voor deze categorie van slachtoffer een automatische vergoeding, los van iedere vraag naar aansprakelijkheid.

Ook hier wordt een zo realistisch mogelijk beeld gegeven van de te verwachten sanctie of schadevergoeding.

De mogelijke sancties beslaan een grote waaier van mogelijkheden, gaande van geldboeten (al dan niet met uitstel), een rijverbod (voor alle of beperkte categorieën) of het afleggen van allerlei proeven (medische, psychologische, …) gekoppeld aan de teruggave van het rijbewijs.

Na tussenkomst in een dossier, wordt het strafdossier ter griffie ingekeken waarna een advies volgt omtrent de mogelijke sanctie.

Niet alleen de belangen van de dader doch ook die van het slachtoffer verdienen hierbij de nodige aandacht.

Getracht zal worden de stem van het slachtoffer te laten horen tijdens of naar de aanloop van de procedure, alsook het leed van de slachtoffers enigszins te verzachten door een aangepaste vergoeding.