Lichamelijke letsels

Na ieder weekend wordt de balans van de verkeersdoden en verkeersslachtoffers opgemaakt.

Al te vaak moet worden vastgesteld dat de lichamelijke letsels naar aanleiding van dergelijke verkeersongevallen bijzonder zwaar zijn, zodat een aangepaste vergoeding aangewezen is.

De berekening van dergelijke vergoeding gebeurt in de praktijk volgens algemene richtlijnen, uitgewerkt door deskundigen en Politierechters.

Het toepassen van de vergoeding op basis van de richtlijnen – de zogenaamde Indicatieve Tabellen – veronderstelt een grondige kennis en een constante opvolging van de talrijke rechtsleer en rechtspraak.

In eerste instantie zal voor een slachtoffer die met belangrijke letsels te kampen heeft, een minnelijke of gerechtelijke expertise moeten uitgelokt worden teneinde de letsels ‘medisch’ vast te stellen.

In tweede instantie zal deze medische besluitvorming moeten ‘vertaald’ worden  naar een passende vergoeding.

Deze vergoeding zal niet alleen de materiële kosten moeten dekken (kosten artsen, ziekenhuis, kosten hulpmiddelen, …- maar ook de geleden pijnen en smarten, zowel in de periode van de tijdelijke ongeschiktheid als de periode in de toekomst.

Met alle praktische vragen kan U steeds bij Advocaat Chantal Maeyaert terecht.

Bij de opstart van dergelijke procedure wordt eveneens een realistische inschatting gemaakt van het procedureverloop alsook van de omvang van de mogelijke vergoeding.

Er wordt niet alleen bijstand verleend bij de Rechtbank doch ook in het kader van de minnelijke afhandeling van een schadedossier ten overstaan van de verzekeringsmaatschappij.