Notarieel Recht

Door de bijkomende opleiding in het notariaat is er zeker een bijzondere interesse in het notarieel recht, dat vaak een wisselwerking veronderstelt met het Notariaat.

Het kantoor van Advocaat Chantal Maeyaert is dan ook geabonneerd op diverse tijdschriften en publicaties van en uit het Notariaat.

Deze bijzondere rechtstak wordt dan ook op de voet gevolgd, teneinde een zo volledig mogelijk advies aan de cliënt te kunnen bieden en op de hoogte te blijven van de meest recente wijzigingen.

Thans is gebleken dat diverse technieken inzake successieplanning achterhaald zijn of minstens door de administratie worden bekeken, zoals het duo-legaat, vruchtgebruikconstructies, …

Vele vragen rijzen in dit verband rond de successieplanning of de manier waarop een vermogen naar de volgende generatie kan worden overgemaakt.

Het antwoord op deze vragen veronderstelt een grondige kennis van het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht alsook van de diverse technieken om dit te realiseren.