Erfenis / Testament

Wanneer een familielid of een kennis overlijdt, wordt een mens eerst en vooral diep  getroffen. 

Naast de emotionele impact, dienen ook heel wat zaken administratief te worden geregeld, zoals ondermeer de aangifte van het nalatenschap.  

Er dient nagegaan te worden of het misschien niet aangewezen is om een nalatenschap te verwerpen, omdat er een vrees is voor schulden.

Na de administratieve en fiscale plichtplegingen, dienen de tegoeden van de nalatenschap verdeeld te worden, hetgeen niet steeds eenvoudig is.

Soms zijn de relaties binnen de familie in die mate verzuurd dat een minnelijke vereffening niet mogelijk is. Dan zal via gerechtelijke weg een notaris worden aangesteld die hiermee gelast wordt. 

In het kader van een vereffening en verdeling van nalatenschappen,  zal Advocaat Chantal Maeyaert uw belangen optimaal behartigen en wordt getracht een voor U zo gunstig mogelijk resultaat te behalen.

In het kader van het erfrecht, laat de wet U toe om voor een deel de erfenis zelf te regelen.  

De mogelijkheid dit te doen, hangt onder meer af van uw burgerlijke staat en het al dan niet hebben van kinderen. 

Zelf uw erfenis regelen kan door middel van een testament dat aan de Notaris  gedicteerd wordt.  Het kan uiteraard ook nog steeds zelf geschreven worden mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

Het spreekt voor zich dat dergelijke handeling belangrijke gevolgen kan hebben, zodat een correcte en volledig informatie aan de orde is.  Hoe kan een eigenhandig testament opgemaakt worden?  Waarop moet gelet worden?  Kunnen de kinderen onterfd worden?  Kan er iets aan een goed doel nagelaten worden  ?  

Voor deze en alle andere informatie, kan U eveneens terecht bij Advocaat Chantal Maeyaert, die U – indien nodig – zal doorverwijzen naar de Notaris.

Bijstand wordt verleend voor alle betwisting, zowel tussen erfgenamen onderling als ten overstaan van de fiscus.

Bewindvoerder

Advocaat Chantal Maeyaert wordt geregeld door de Rechtbank aangesteld als gerechtelijk bewindvoerder met het oog op het afhandelen van nalatenschappen, waar op het eerste zicht geen erfgenamen bekend zijn.

Er wordt voor deze materie samengewerkt met stamboom kundigen, die eventuele erfgenamen in kaart zullen brengen.