Contracten

Iedereen van ons gaat wel eens een verbintenis aan of sluit een contract af (bv. je boekt een reis, je koopt een auto, je levert een dienst of een product, je sluit een overeenkomst als huurder of als verhuurder, je sluit een aannemingsovereenkomst, …).

Steeds wordt ervan uitgegaan dat de andere partij, zijnde de leverancier, de klant, de huurder / verhuurder, de touroperator, de aannemer, … zijn verbintenissen correct nakomt.  

Helaas is dit niet altijd het geval en loopt het af en toe fout.  Facturen worden niet betaald, huurgelden worden niet betaald, …

Zelf de situatie proberen recht te trekken, is dikwijls een frustrerende en tijdrovende bezigheid en levert niet altijd het gewenste resultaat op.

U kan ook hiervoor met het kantoor van Advocaat Chantal Maeyaert contact opnemen om U met raad en daad bij te staan.

Dit geldt zowel voor huurgeschillen, geschillen rond interpretatie of uitvoering van een contract, …

Opnieuw zal getracht worden in eerste instantie en steeds in overleg met de cliënt, een minnelijke oplossing uit te werken.   Dit kan gebeuren door middel van de techniek van de invordering of het oproepen van het geschil in verzoening.

Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt overgegaan tot dagvaarding voor de bevoegde rechtbanken.

Onder het motto ”voorkomen is beter dan genezen” kan eveneens gevraagd worden om op voorhand een contract op te stellen of een controle op het contract uit te voeren.  Op die manier kunnen vele geschillen worden voorkomen en kan een contract worden opgesteld die zoveel als mogelijk aan uw wensen voldoet.

Dit geldt uiteraard zowel voor de particulier als voor de professioneel.

Bouwrecht

Ook in deze rechtstak is soms bijzondere juridische bijstand vereist, waarbij Advocaat Chantal Maeyaert kan buigen op de nodige ervaring in het onderhandelen met aannemers en architecten als met ontevreden klanten.

Indien nodig wordt overgegaan tot hoogdringende procedures en procedures ten gronde, waarbij desgevallend beroep wordt gedaan op een expert.